HISTORIA

W dniu 11 października 2012 odbyło się zebranie Założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego „55”. W wyniku dyskusji wybrano powyższą nazwę, uchwalono statut i wybrano Komitet Założycielski w składzie:

                        - Maciej LASOTA

                        - Piotr OSTOJSKI

                        - Maciej PALISZEWSKI

W dniu 12 października 2012 Komitet Założycielski złożył niezbędne dokumenty w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

W dniu 16 listopada 2012 Uczniowski Klub Sportowy „55” został wpisany do Ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Na I Walnym Zebraniu Członków Klubu wybrano władze Klubu:


ZARZĄD

ANNA SENDOR                 -           PREZES

MACIEJ PALISZEWSKI  -           WICEPREZES

ANNA ABTAN                    -           SEKRETARZ

MARCIN SOBIEPAŃSKI -           SKARBNIK

DARIA FAJKOWSKA      -           CZŁONEK


KOMISJA REWIZYJNA


BEATA WYRZING                       -           PRZEWODNICZĄCA

PAWEŁ KOŁAKOWSKI  -           SEKRETARZ

PIOTR JERUZAL              -           CZŁONEK


Uchwalono Program Sportowej, Organizacyjnej oraz Finansowej działalności Klubu.


W dniu 7 grudnia 2012 podpisana została Decyzja o wpisie do Ewidencji Władz Klubu.

ANNA SENDOR                 -           PREZES

MACIEJ PALISZEWSKI  -           WICEPREZES

ANNA ABTAN                    -           SEKRETARZ

MARCIN SOBIEPAŃSKI -           SKARBNIK

DARIA FAJKOWSKA      -           CZŁONEK